Voor 16:30 besteld, dezelfde dag verzonden
Gratis verzending vanaf €150,-
Levering door geheel Europa
Alles direct uit voorraad leverbaar

Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van All Day Led

1.0 Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij All Day Led als leverancier van producten optreedt.

1.2 All Day Led aanvaardt geen enkel voorbehoud bij bestellingen door de wederpartij (hierna te noemen: de afnemer).

1.3 All Day Led behoudt zich het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De afnemer erkent All Day Led  bevoegd is deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden. In geval van een inhoudelijke wijziging van de Algemene Voorwaarden zal All Day Led alle gebruikers per e-mail hiervan op de hoogte stellen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden meezenden.

2.0 Betaling

2.1 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

3.0 Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.

3.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW.

3.3 Alle prijzen zijn  exclusief de verzendkosten.

3.4 Een aanbieding van All Day Led wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. All Day Led heeft het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.5 Hoewel All Day Led de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen aanbieder en de afnemer kan (gaan) duiden, kan de afnemer hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

4.0 Levering

4.1 Levering word gedaan naar alle landen die kunnen worden geselecteerd bij betaling.

4.2 All Day Led kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de afnemer hiervan op de hoogte gesteld worden en zal het overgemaakte bedrag teruggestort worden.

4.3 Verzending vindt plaats nadat het gefactureerde bedrag op de All Day Led rekening is overgemaakt. Verzending vindt, indien mogelijk, plaats binnen 2 werkdagen nadat het bedrag is ontvangen.

4.4 All Day Led is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door All Day Led  gedragen.

4.5 Levering geschiedt enkel aan personen van 16 jaar of ouder.

4.6 Verzendingen die door ons zijn verzonden en zijn kwijt geraakt door Post NL, zijn wij niet aansprakelijk voor, U kunt een klacht indienen bij Post NL en u krijgt van ons de factuur waar op staat dat de verzending wel is gedaan.

5.0 Aansprakelijkheid

5.1 All Day Led is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door aankoop en/of gebruik van geleverde producten.

5.2 All Day Led is niet aansprakelijk voor schade dat is toegebracht tijdens verzending van de geleverde producten.

5.3 De termijn genoemd bij 4.3 geldt als een indicatie en niet als fatale termijn. All Day Ledis nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van deze levertijd.

6.0 Reclame (garantie)
 

6.1 De afnemer is verplicht terstond na levering, de geleverde goederen grondig te inspecteren op gebreken en, bij aanwezigheid daarvan, All Day Led per ommegaande hier schriftelijk van op de hoogte te stellen. Indien de afnemer niet binnen vijf dagen na de dag van levering All Day Led wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt de afnemer geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

All Day Led dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming All Day Led het product vervangen door een nieuw exemplaar.

6.2 All Day Led biedt geen leveranciersgarantie. Door vele leveranciers en onze lage prijzen is dit niet mogelijk. All Day Led test alle producten voor dat deze naar de afnemer gestuurd word.

6.3 All Day Led biedt geen garantie voor werking op uw systeem.

6.4 Defecten door verkeerd handelen, vallen niet onder de garantie.

6.5 Alle producten worden voor de verzending getest.

6.6 Kleur verschillen vallen niet onder de garantie. (Zie artikel 6.2)

7.0 Levertijd

De producten kennen een levertijd van maximaal 25 dagen. Indien deze levertijd overschreden wordt zal All Day Led de consument daarvan zonder uitstel in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 
8.0 Retourneren producten

8.1 Retourzendingen worden aanvaard tot 14 dagen na ontvangst van het object, op voorwaarde dat het product zich nog in de oorspronkelijke verpakking bevindt en deze verpakking niet geopend is.

8.2 Indien u een product wilt retourneren, stuurt u een e-mail naar info@alldayled.nl en vermeld daarbij de naam en het factuurnummer.

8.3 De kosten van het object worden terugbetaald binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde object. De verzendkosten voor het retourneren van het object blijven ten laste van de koper.

 

 

Voor overige vragen kunt u altijd nog contact opnemen met: 0031-654927970

All Day Led is de beste keuze voor al uw verlichting

Wij van All Day Led richten ons op de verlichting voor in en rond uw vrachtwagen, bestelwagen, auto, motor, aanhanger, trailer, camper/caravan en boot. Onze verlichting is werkzaam op 12 & 24 Volt.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en ontvang geweldige kortingen!